Góra Św. Anny to miejsce, które od wieków leżało na styku kultur i religii, to zderzenie dwóch światów – duchowego i ziemskiego. Pierwotnie znana jako Chełm i Wysoka Góra, była w średniowieczu miejscem kultu pogańskiego, a od XV wieku stała się ośrodkiem wiary chrześcijańskiej. To ona stała się również symbolem bolesnej polsko-niemieckiej historii i polskiego patriotyzmu. Tutaj toczyły się najcięższe walki podczas III Powstania Śląskiego. To również tu znajduje się jeden z trzech geoparków w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe przeplatają się, tworząc jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Opolszczyźnie.

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny to jeden z najbardziej magicznych i urokliwych zakątków Opolszczyzny. Jesienią pagórki usiane małymi wioskami i starymi kościołami eksplodują kolorami, a mgliste poranki, tworzą niemal mistyczną aurę. O tej porze roku jest tu mniej turystów niż zwykle, dzięki czemu można cieszyć się pięknymi miejscami w nieco większej ciszy i spokoju.

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Nazwa Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny może być nieco myląca, bo wskazuje na to, że obejmuje wyłącznie najwyższe wzniesienie, czyli Górę Św. Anny (404 m n.p.m.). Tak naprawdę, utworzony w 1988 roku Park Krajobrazowy obejmuje Grzbiet Chełma, tj. zachodnią część Wyżyny Śląskiej. Pod względem administracyjnym leży w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego na terenie dwóch powiatów: Strzelce Opolskie i Krapkowice oraz pięciu gmin: Leśnica, Gogolin, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice i Ujazd. Powierzchnia parku wynosi 5051 ha (z otuliną ponad 13 tys. ha). 

Duchowa stolica Śląska Opolskiego

Sanktuarium Św. Anny

Sercem regionu jest sanktuarium na szczycie góry nazwanej imieniem jego patronki, św. Anny, wybudowane w drugiej połowie XV wieku. Pierwsza udokumentowana wzmianka sięga roku 1480. Wtedy to pojawiła się pierwsza informacja, mówiąca o istnieniu na górze, zwanej wtedy Chełmem lub Górą Świętego Jerzego, kapliczki, w której doznaje czci święta Anna. Pierwszy oficjalny dokument dotyczący kościoła pochodzi z 25 czerwca 1516 r. Biskup Jan z Turzo potwierdził dokumentem, że Mikołaj Strzała, właściciel dóbr Poremby, Leśnicy i Zdzieszowic, oddał w zarząd proboszczowi z Leśnicy kościół znajdujący się na Górze Chełmskiej.

W XVII wieku przybyli tu franciszkanie. Właściciel tego miejsca, hrabia Melchior Ferdynand de Gashin, wybudował klasztor, co miało być dla nich zachętą, do osiedlanie się. To on również zdecydował, by na stokach góry wybudować Kalwarię. Miała powstać jako najwierniejsza kopia podkrakowskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, tak się stało, lecz wybudowali ją już jego potomkowie. Jej projektantem był mieszkający w Opolu włoski architekt Domenico Signo.

Położona na zboczu góry, pośród drzew lipowych, Kalwaria liczy obecnie 36 kaplic i dwa kościoły. Podobno kalwaria annogórska ma długość 11730 kroków i jest trzykrotnie większa od oryginalnej, jerozolimskiej. W parku poniżej bazyliki znajduje się też ołtarz skalny wykonany na wzór groty z Lourdes. W okolicy sanktuarium umieszczono mapy pokazujące przebieg poszczególnych tras.  

Góra Świętej Anny, wraz z bazyliką z relikwiami św. Anny Samotrzeciej i malowniczo położoną kalwarią, to wyjątkowy pomnik historii. Strome schody prowadzą na Rajski Plac, gdzie na dziedzińcu otoczonym arkadami, stoją stare konfesjonały i niewielka świątynia, która od 1980 r. jest bazyliką mniejszą. Wewnątrz znajduje się zrobiona z drzewa lipowego figurka świętej Anny Samotrzeciej, do której przybywają liczne pielgrzymki. Przymiotnikiem „samotrzeć” określało się przed wiekami kogoś będącego w towarzystwie dwóch osób – „we troje razem”. Przedstawia ona świętą Annę, czyli babcię Jezusa, trzymającą na swoim prawym ramieniu Jezusa, a na lewym ramieniu swoją córkę, Maryję. Rzeźba ma wysokość 66 cm. Czas jej powstania historycy określili na drugą połowę XV wieku. Niestety nie jest znamy jej autor ani miejsce powstania. 

Ten wizerunek cieszy się tak ogromną pobożnością wiernych, że Góra Św. Anny, stała się największym sanktuarium regionu, a sama św. Anna patronką Śląska Opolskiego i diecezji.

Opolszczyzna to region wyróżniający się wielokulturowością tworzącą mozaikę, gdzie miesza się wschód z zachodem, gdzie śląskość i niemieckość przenika się z polskością centralnej części i kresów. To co zawsze wyróżniało sanktuarium na Górze Świętej Anny to właśnie wielokulturowość przybywających tu pielgrzymów. Było to pulsujące serce całego Śląska. Przychodzili tutaj Niemcy, Polacy, Ślązacy, którzy nie utożsamiali się z jakąś konkretną narodowością, Morawianie. Wielokulturowość przybywających tu osób ma swoje odzwierciedlenie w rzeźbach i obrazach kaplic kalwaryjskich.

Sanktuarium pełniło również bardzo ważną rolę informacyjną, ale i stanowiło zaporę przeciwko różnym ideologiom. O ważnym aspekcie informacyjnym Góry świętej Anny wiedzieli wszyscy. W dokumentach hitlerowskich, które zachowały się w archiwum, napisano do Berlina, że kto rządzi Górą Świętej Anny, ten rządzi Śląskiem. W 1939 r. zakazano głoszenia kazań w języku polskim, a w 1940 r. wyrzucono zakonników z klasztoru. Franciszkanie wrócili do klasztoru po zakończeniu wojny w 1945 r.

To znane od pokoleń miejsce znajduje się na trasie szlaku jakubowego – Drogi św. Jakuba VIA REGIA, prowadzącego ze wschodu Europy do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Stąd historyczna nazwa tego miejsca – „Góra św. Jakuba”.

21 czerwca 1983 roku Górę Św. Anny odwiedził Ojciec Św. Jan Paweł II. Na samym szczycie góry znajduje się pomnik papieża, oraz tablica wmurowana w ścianę bazyliki upamiętniająca pobytu Ojca Świętego w tym miejscu. Po Jego śmierci pomnik stał się celem licznych pielgrzymek. Papież Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, również odwiedzał wielokrotnie to miejsce podczas różnych obchodów.

Muzeum Krzyża Świętego

W bliskim sąsiedztwie sanktuarium na Górze Świętej Anny znajduje się jedyne na świecie Muzeum Krzyża Świętego. Mieści się ono w XVIII wiecznym obiekcie, zbudowanym przez ród von Gaschin w latach 1700-1709. Pierwotnie znajdował się w nim Dom Pielgrzyma oraz Karczma. W 11 salach zobaczyć można kilkaset eksponatów związanych z kultem świętego krzyża. Oprócz krzyży jest tu wiele eksponatów związanych z Krzyżem – rzeźby i obrazy przedstawiające scenę ukrzyżowania, Drogi Krzyżowe, wizerunki świętych z krzyżem. Mieliśmy przyjemność poznać Pana Ryszarda Makowieckiego – gospodarza a zarazem twórcę tej prywatnej placówki, który w sposób niezwykle ciekawy opowiedział o swej kolekcji. Na piętrze Muzeum znajduje się „Sala Tysiąca Krzyży” z Krucyfiksami różnych wyznań, a w „Izbie św. Anny” obejrzeć można dawne pamiątki z Sanktuarium, annogórskie dewocjonalia oraz wizerunki Anny Samotrzeciej. Wszystkie eksponaty pochodzą co najmniej z okresu sprzed II wojny światowej. Podziwiać można krzyże, jakie 100-250 lat temu wisiały w domach, czy stawiane były na rozstajach dróg. 

Muzeum stanowi filię Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej. Jest czynne codziennie w godzinach 10:00 – 18:00.

Niemy świadek burzliwej historii

Poza duchowym charakterem Góra Św. Anny zajmuje szczególne miejsce także w historii Śląska. Od czasów średniowiecza swe pretensje do Śląska zgłaszały wszystkie sąsiadujące z nim państwa: Czechy, Niemcy i oczywiście Polska. Później Śląsk stał się kością niezgody między Austrią a Prusami.

Wydarzenia, które do historii przeszły pod nazwą bitwy o Górę Świętej Anny, stanowiły jeden z ważniejszych etapów III Powstania Śląskiego. Ostrze kontrofensywy sił niemieckich skierowane zostało na zajęcie góry Chełm. Na szczycie wzgórza znajdowała się Miejscowość o nazwie Góra Świętej Anny (niemieckojęzyczna nazwa brzmiała Annaberg), od której nazwę wzięła bitwa określana najczęściej jako bitwa o Górę Świętej Anny. Kontrola położonej na szczycie wzniesienia miejscowości miała ważne znaczenie strategiczne. Ze wzgórza można było bowiem obserwować teren w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem tego terenu jako punktu przełamania przez stronę niemiecką powstańczego oporu był znajdujący się na wzniesieniu klasztor franciszkański. Od XVIII w. stanowił on jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymek Górnoślązaków. Znajdowała się w nim – uznawana za cudowną – figurka św. Anny Samotrzeciej. Kontrolowanie miejscowości miało więc też charakter symboliczny.

Choć po wytyczeniu granic w 1921 r. miejscowość Góra Świętej Anny pozostała w obrębie tzw. Niemieckiego Górnego Śląska, dla obu zwaśnionych stron stała się symbolem zmagań o region. Dla Niemców oznaczała krwawo okupione zwycięstwo, dla Polaków – bohaterską obronę. Bitwa o Górę Świętej Anny była jednym z największych i najkrwawszych zmagań w III Powstaniu Śląskim.

W roku 2004 Górę św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy – uznano za pomnik historii.

Pomnik Czynu Powstańczego 

W miejscu, gdzie toczyły się walki trzeciego powstania, Niemcy postanowili uczcić poległych żołnierzy niemieckich budując potężne mauzoleum Deutsches Freikorps. Samo mauzoleum było dziełem Roberta Tischnera, architekta idei totalitarnych, który nadał mu militarny charakter. Budowla stylizowana była na rycerską twierdzę obronną – świątynię z czasów średniowiecza. Otaczały ją kolumny, na których szczycie palił się „święty” ogień, a wewnątrz znajdowały się m. in. sarkofagi z nazwiskami pochowanych członków Freikorpsów. 

Po zakończeniu II wojny cały Górny Śląsk został przejęty przez Polskę. Dało to możliwość przeniesienia centrum obchodów uroczystości o tematyce powstańczej na Górę Świętej Anny oraz nadania temu miejscu polskiego charakteru. Pierwszym krokiem do realizacji zamierzeń stało się zniszczenie pomnika – mauzoleum, który wysadzono w powietrze 16 października 1945 roku. W jego miejscu wzniesiono nowy, istniejący do dziś Pomnik Czynu Powstańczego autorstwa Xawerego Dunikowskiego, którego odsłonięcie nastąpiło 19 czerwca 1955 r. Budowa monumentu zyskała wymiar propagandowy, przedstawiono go jako pierwszy polski pomnik na Ziemiach Odzyskanych.

Pierwotna monumentalna niemiecka budowla, przypominała zamknięty bunkier i miała podkreślać potęgę III rzeszy, natomiast Dunikowski wybudował pomnik symbolizujący otwarty dom. Miał jednocześnie stanowić świadectwo obecności Słowian na Śląsku, solidarności robotniczo-chłopskiej oraz „braterstwa polsko-radzieckiego”. Kamienne pylony zdobione są m. in. scenami z powstań śląskich oraz sylwetkami górnika, hutnika, rolnika i kobiety śląskiej z dzieckiem. Znajdujący się pośrodku znicz, na którym wykuto Śląski Krzyż Powstańczy i Krzyż Grunwaldu, symbolizuje ciepło domowego ogniska.

Amfiteatr na Górze Św. Anny

Poniżej pomnika, w dolinie zwanej przez miejscowych Krowiokiem (Krowim Dołem), znajduje się amfiteatr skalny, który dzielił burzliwe i skomplikowane dzieje tej ziemi.

Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera na stoku wzniesienia obok klasztoru na miejscu starego kamieniołomu wapienia zbudowano monumentalny otwarty amfiteatr, którego budowę ukończono w 1938 roku. Miał on upamiętnić żołnierzy poległych w walkach z powstańcami śląskimi, być punktem organizacji wieców NSDAP i miejscem spotkań Hitlerjugend. Miała to być również swoista świątynia nazizmu i przeciwwaga dla pobliskiego klasztoru i kościoła. Podczas II wojny światowej na terenie amfiteatru mieścił się obóz pracy dla ludności żydowskiej, sowieckich jeńców i Polaków. Za czasów komunizmu organizowano tu zloty młodzieży socjalistycznej.

Skalny amfiteatr na Górze Św. Anny to unikat na skalę europejską. Trybuny zostały wykonane z tzw. wapieni gogolińskich. Mógł pomieścić ok. 30 tyś. osób – 7 tysięcy miejsc siedzących i 23 000 miejsc stojących , a razem z przyległym terenem nawet 50 000 osób. 

Pozostałe po niemieckiej konstrukcji amfiteatru, biegnące wewnątrz wzgórza dziesiątki korytarzy są dziś schronieniem dla wielu gatunków nietoperzy. Również lasy otaczające amfiteatr skalny są niezwykle cenne przyrodniczo. Znajdują się tutaj stanowiska chronionych roślin, m. in. storczyka buławnika, parzydła leśnego, kopytnika pospolitego.

Muzeum Czynu Powstańczego

Gmach muzeum położony jest nieopodal kaplic kalwaryjskich przy drodze prowadzącej z Leśnicy na Górę Św. Anny. W budynku, w którym obecnie znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego, pierwotnie znajdowała się karczma, następnie w latach trzydziestych Dom Polski. Po II Wojnie Światowej przekształcono go w muzeum upamiętniające powstania Śląskie. Najtragiczniejsza historia dotyczy okresu wojennego, kiedy to właśnie w tym obiekcie mieściła się komendantura obozu pracy. 

W muzeum znajduje się wiele eksponatów oraz archiwalnych zdjęć. Do jednych z najcenniejszych pamiątek należą sztandary bojowe i kombatanckie a także pisemne rozkazy wydawane w trakcie III Powstania Śląskiego. Wystawa wzbogacona jest ponadto materiałami audiowizualnymi co pozwala lepiej zrozumieć dramat powstańczych walk w rejonie Góry Św. Anny.

Podróż do wnętrza Ziemi – Geopark Krajowy Góra św. Anny

Góra Świętej Anny to wyjątkowy Park krajobrazowy i jeden z ważniejszych punktów geoturystycznych w Polsce. O jego wartości świadczą nie tylko zabytki kultury materialnej, ale także piękno przyrody.

Góra Św. Anny to wulkaniczny stożek trzeciorzędowego bazaltu, najbardziej na wschód wysunięty koniec śląskiego pasa wulkanicznego i najbardziej wysunięte na wschód wystąpienie bazaltu w Europie. Rezerwat geologiczny Góra Świętej Anny znajduje się na południowych obrzeżach miejscowości Góra Św. Anny, na zachód od drogi prowadzącej do centrum. W całości znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.

Ze względu na skupienie na stosunkowo niewielkim obszarze różnorodnych zjawisk geologicznych, rejon Góry Św. Anny, obok Łuku Mużakowa oraz Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z otuliną, został jednym z trzech geoparków w Polsce. W jego skład wchodzi kamieniołom nefelinitów, dolina „Krowioka”, amfiteatr skalny, rezerwat „Biesiec” oraz kamieniołom Ligota Dolna. 

Wyjątkowość obszaru wynika z faktu, iż w wyrobisku wapieni eksploatacja skał doprowadziła do częściowego odsłonięcia bazaltoidowego stożka wulkanicznego, a dokładnie fragmentu czopu wypełniającego krater. W dawnym kamieniołomie, na niewielkim obszarze, można zapoznać się z strefą kontaktu wulkanitów z osadami środkowotriasowymi (wapień muszlowy) i kredowymi (turon) sprzed 245-87 mln lat. W wapieniach na podkreślonych przez erozję powierzchniach napotkać można pojedyncze trochity liliowców, a także gąbki, ramienionogi i małże, koralowce, jeżowce, czy głowonogi.

Wraz z powstaniem w tym miejscu geoparku, powstała infrastruktura, dzięki czemu możemy zwiedzać i podziwiać walory geologiczne terenu. Przez Rezerwat Góra Św. Anny przebiega ścieżka dydaktyczna o długości trasy 1,5 km. W sumie wytyczono tu i oznakowano ok. 10 km ścieżek dydaktycznych, służących prezentacji ciekawych form i tworów przyrody. Ścieżka turystyczno-edukacyjna wiedzie w sam głąb kamieniołomu, gdzie widoczne są słupy nefelinitów, a także wapienie faliste, będące śladami ówczesnego morza. To bardzo atrakcyjnie zagospodarowany turystycznie teren. Cała ścieżka edukacyjna jest tak przygotowana, aby można było śmiało i bezpiecznie spacerować po całym kamieniołomie. Liczne tablice edukacyjne pomagają odkrywać tajemnice Ziemi i dostarczają ciekawych informacji, na temat geologii regionu. Dzięki tak przygotowanej ścieżce, wycieczki po geoparku, mogą odbywać się bez przewodnika. Znajdujący się między bazyliką, a amfiteatrem kamieniołom, można również obejrzeć z wybudowanych tuż przy drodze platform. 

Rezerwat usytuowany jest na stromo opadającej ku południowi, ku dolinie rzeki Odry skarpie Grzbietu Chełmu przez co z brzeżnych partii wyrobiska rozpościera się szeroka panorama na Nizinę Śląską, a przy dobrej widoczności również i na Góry Opawskie.

Całkiem fajną wycieczkę geologiczną można odbyć również wędrując po okolicznych wsiach. Do budowy wielu domów i stodół wykorzystywano tu różnego rodzaju wapienie gogolińskie, czyli wapienie które reprezentują środek triasu środkowego. 

Atrakcje dla małych i dużych

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny to nie tylko zabytki i ścieżki edukacyjne, ale również miejsce, w którym można się dobrze bawić.

Gry terenowe Quest

Dzieci uwielbiają zabawę i rozwiązywanie zagadek. Zwykły spacer może przerodzić się w poszukiwanie skarbów, kiedy będziemy podążać za wskazówkami z questów, czyli wierszowanych gier terenowych. Angielska nazwa „quest” oznacza poszukiwanie, misję, przygodę. Questy łączą elementy zabawy i nauki, poszukiwania skarbu i radości odkrywania. To świetna forma aktywnego spędzania czasu dla dorosłych i dzieci, dzięki czemu doskonale wpisuje się w trend turystyki rodzinnej.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkim poszukiwaczom przygód i tropicielom zagadek, lubiącym w aktywny i niecodzienny sposób poznać okolicę, tworząc gry terenowe Quest.

Pierwszą grą terenową – „Spacer z Petronelą po Krowioku”, objęty jest teren wokół skalnego amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego. Tematyką gra nawiązuje do legend, ciekawej historii i przyrody tej części Parku.

Druga gra – „Wyprawa do wnętrza Ziemi po geoskarb”, przygotowana została dla starszych dzieci. Trasa questu prowadzi przez najcenniejszy teren Geoparku Krajowego – geostanowisko nefelinitu. W ciekawy i przystępny sposób przedstawia trudną tematykę geologiczną.

Kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach, podążamy questem, odgadujemy zagadki i poznajemy tajemnice odkrywanej okolicy. Każdy quest prowadzi do miejsca ukrycia skarbu – skrzynki z pieczątką, której odbicie na ulotce potwierdza przejście całego questu i dyplom „Annogórskiego Badacza Tajemnic”. W celu jej otwarcia należy podać hasło a następnie otworzyć „skarb” trzycyfrowym kodem dostępu z wypełnionej ulotki.

Karty ze scenariuszami można otrzymać w wersji papierowej w wielu punktach Góry Św. Anny, m.in. w siedzibie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, ul. Leśnicka 10, Góra Św. Anny oraz w Punkcie Informacji Turystycznej mieszczącym się w tym samym budynku.

Jesienią w weekendy PIT jest nieczynny, Siedziba Parku Krajobrazowego Góra św. Anny jest czynna od poniedziałku do piątku, ale na parterze w holu budynku (który jest otwarty całą dobę, 7 dni w tygodniu) jest miejsce, gdzie znajdują się materiały i można stamtąd wziąć ulotki. Dodatkowo są one przekazywane do obiektów turystycznych np. Dom Pielgrzyma, Schronisko Młodzieżowe, restauracje, muzea.

Questy dostępne są również w wersji elektronicznej do pobrania:

Zjeżdżalnia Grawitacyjna Harcówka

Zjeżdżalnia Grawitacyjna Harcówka jest atrakcją zarówno dla dzieci jak i rodziców. Trasa o długości 600 m obejmuje kilka pętli i zakrętów, dzięki którym dzieci mogły poczuć się jak na górskiej kolejce. Oczywiście nie skończyło się na pojedynczych zjazdach. 

Cena biletu to 20 zł za 5 zjazdów. Tor jest oświetlony i przystosowany również do jazdy wieczornej i zimowej. Zjeżdżalnia jest czynna od lipca do września od 11.00 do 20.00 (oprócz poniedziałków). Poza sezonem jest czynna tylko w weekendy, do zachodu słońca, dlatego najlepiej zadzwonić wcześniej i dopytać o godzinę zamknięcia.

Tuż obok toru znajduje się plac zabaw i punkt widokowy, z którego rozpościera się piękny widok na okolicę. 

Park Miniatur Sakralnych w Olszowej

W niedalekim sąsiedztwie Góry Świętej Anny znajduje się Park Miniatur Sakralnych w Olszowej. Na terenie parku, liczącego 2,5 ha, możemy podziwiać miniatury 18 budowli sakralnych z Polski, Włoch, Francji, Portugalii i Izraela. Wszystkie zostały starannie odwzorowane w skali 1:25, co pozwala porównać wielkości poszczególnych obiektów względem siebie. Najwyższy model ma ponad 6 m. W Olszowej nie mogło również zabraknąć miniatury Sanktuarium na Górze Świętej Anny.

Dużym atutem parku są też platformy widokowe, które pozwalają na obejrzenie budowli z góry, jak również porównanie ich między sobą. Dodatkową atrakcję parku stanowi piękny ogród i malowniczy staw, po którym można pływać łódką lub rowerem wodnym. Oczywiście nie mogło również zabraknąć atrakcji dla najmłodszych, takich jak labirynt, park linowy oraz plac zabaw.

Park Miniatur w Olszowej jest czynny od początku kwietnia do końca października. Bilet wstępu kosztuje 20 zł. Istnieje możliwość zakupu biletów rodzinnych 2+1, 2+2 i 2+3, w cenach odpowiednio 55 zł, 70 zł i 85zł. Dzieci do 3. roku życia – wstęp bezpłatny. Odwiedzając Park Miniatur od poniedziałku do czwartku, można kupić bilet z 50% zniżką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie parku.

W skład kompleksu wchodzi też restauracja Gościniec Pod Złotym Rogiem i hotel Noclegi Złota Podkowa. 

Informacje praktyczne

Jak dojechać do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny?

Najwygodniejszym sposobem dotarcia do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny jest auto. Zajmuje on tereny po obydwu stronach autostrady A4, mniej więcej w połowie drogi między Katowicami a Wrocławiem.

W parku przy Sanktuarium i Przy Pomniku Czynu Powstańczego nad Amfiteatrem znajdują się bezpłatne parkingi, na których można zaparkować auto.

Jest również możliwy bezpośredni dojazd do Sanktuarium autobusem PKS z miejscowości Strzelce Opolskie. Dziennie kursuje tu kilka autobusów, zatrzymujących się pod samą bazyliką.

Gdzie spać w rejonie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny?

Miejscem, które możemy polecić w okolicy Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny jest hotel Złota Podkowa, znajdujący się tuż przy Parku Miniatur Sakralnych w Olszowej.

To miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi i doskonała baza wypadowa do zwiedzania całego parku krajobrazowego Góra Św. Anny. Wnętrza urządzone są z niezwykłym smakiem. Pomimo metamorfozy jaką przeszedł, klimat starego budynku pozostał niezmienny.

Hotel honoruje Polski Bon Turystyczny, dzięki czemu pobyt w hotelu można pokryć w całości lub w części z Bonu Turystycznego. Przypominamy, że rząd zdecydował o wydłużeniu terminu na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego do 30 września 2022 roku.

Najważniejsze informacje praktycznych na temat Polskiego Bonu Turystycznego

Jest on przyznawany na każde dziecko, któremu przysługuje dodatek 500+. Bon wygenerowany jest na platformie usług elektronicznych ZUS. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wystarczy zalogować się w systemie PUE ZUS, profilem zaufanym lub za pomocą bankowości elektronicznej i sprawdzić swoje dane. 

Aby go aktywować wystarczy wpisać swoje dane, przede wszystkim numer telefonu i adres mailowy na który przyjdzie 16 cyfrowy kod. Musimy go podać w momencie transakcji, a następnie dostaniemy SMS kod weryfikacyjny, aby transakcje dokończyć. 

Bony Turystyczne można wydać nie tylko na wakacje. Świadczenie wykorzystamy również przy okazji wycieczek, opłacając różnorodne atrakcje takie jak wizytę w skansenie, muzeum, galerii sztuki, usługi przewodnika, aktywność sportową czy rejs statkiem. 

Mogą to być również zimowiska, wspólne rodzinne weekendy, imprezy turystyczne, parki rozrywki.

Co ważne bonem można płacić kilka razy, aż do wykorzystania pełnej, przysługującej kwoty. Jeśli będziemy mieli niewystarczającą ilość pozostałych środków, resztę można dopłacić gotówką lub przelewem. Za pomocą bonu można zapłacić za pobyt opiekunów wraz z dzieckiem, także dziadków.

Ile dni przeznaczyć na zwiedzanie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny?

Ponieważ bogactwo pomników historii i ciekawych miejsc do zobaczenia jest naprawdę duża, aby poznać najważniejsze atrakcje regionu na wizytę warto przeznaczyć minimum dwa pełne dni.

Osobom, które mają niewiele czasu (2-3 godziny) polecamy przede wszystkim zwiedzenie Sanktuarium Św. Anny i Pomnika Czynu Powstańczego wraz ze znajdującym się poniżej amfiteatrem. Osobom wybierającym się na całodniową wycieczkę polecamy oprócz ww. atrakcji odwiedzenie kamieniołomu położonego pomiędzy sanktuarium, a Pomnikiem Czynu Powstańczego.  

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny jest miejscem szczególnym pod wieloma względami. Każdy, kto zechce odkrywać ten piękny region, tutaj znajdzie coś dla siebie.

Mamy nadzieję, że udało nam się dostarczyć wielu przydatnych informacji na temat Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Jeśli masz jakieś pytania, lub chcesz uzupełnić post swoją wiedzą, pisz śmiało w komentarzach.

Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij, zostaw komentarz. Będzie nam bardzo miło!

Artykuł powstał w ramach 4. Turystycznych Mistrzostw Blogerów organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w których mamy przyjemność reprezentować województwo Opolskie. Partnerem bloga w czasie naszej podróży po Opolszczyźnie jest Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

7 komentarzy

  1. Dzięki za tak wyczerpujące informacje. W sumie to tak blisko, a kompletnie w tamtą stronę się nie zapuszczałem i tak mało widziałem. Czas to naprawić.
    Wasza publikacja będzie super przewodnikiem na wiosenne wycieczki.
    Powodzenia.
    E

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *