Mam na imię Marcin, pochodzę z Nowej Rudy, ale od prawie 20 lat mieszkam we Wrocławiu. Jestem autorem bloga podróżniczego PHOTO-TRAVEL.PL na którym dzielę się moimi pasjami – podróżami i fotografią.

 

Współpraca z blogiem podróżniczym

 

Z zawodu jestem farmaceutą. Skończyłem farmację na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po studiach kształciłem się kolejne 3 lata i uzyskałem tytuł specjalisty w specjalności farmacji aptecznej. To trudny kierunek, ale dający wiele satysfakcji w późniejszej pracy zawodowej. Obecnie zawodowo spełniam się pracując w aptece ogólnodostępnej we Wrocławiu.

Uwielbiam robić zdjęcia. Robię je od lat i jest to coś co z pewnością nigdy mi się nie znudzi. Fotografia w pewien sposób ukształtowała moje spojrzenie na świat. Jest ona odskocznią od codzienności. Spust migawki jest dla mnie magicznym przyciskiem, który zatrzymuje czas. Dla mnie podróż i fotografia są nierozdzielne, dlatego dominującym elementem mojego bloga są zdjęcia. Fotografia w podróży opowiada historie, maluje wspomnienia. To idealny sposób na zachowanie ulotnych chwil.

Drugą pasją są podróże. Pozwalają one doświadczyć tego, o czym czytaliśmy czy oglądaliśmy w telewizji. Są one fantastycznym sposobem na poznanie kultur a przy okazji sprawiają mnóstwo radości. Myśl o kolejnej wyprawie motywuje nas do pracy i organizacji kolejnych wyjazdów.

Niezastąpionymi towarzyszami moich podróży są moja żona Kasia oraz trójka dzieci – 9-letnia Hania i 4-letnie bliźniaki – Wiktoria i Franek.

Blog podróżniczy PHOTO-TRAVEL.PL - współpracaWiele osób uważa, że narodziny dziecka oznaczają koniec podróżowania. W naszym przypadku było dokładnie odwrotnie. Po urodzeniu Hani nabraliśmy rozpędu. Zawsze chcieliśmy, żeby Hania miała brata lub siostrę, ale życie napisało dla nas inny scenariusz i okazało się że będziemy mieć bliźniaki! Zaczęliśmy nowy rozdział, który, choć niełatwy, niesie ze sobą mnóstwo pięknych emocji. Podróżowanie z trójką dzieci nie jest łatwe. Mimo to jest to wykonalne i całkowicie warte zachodu. Wymaga to jedynie planowania strategicznego w połączeniu z poziomem olimpijskim zarówno wewnętrznej, jak i fizycznej siły. Sposób podróżowania jest inny, ale przyjemność odkrywania świata jest równie wspaniała!

Podróże stały się naszą pasją i stylem życia. W zasadzie jak nie jesteśmy w drodze to jesteśmy w trakcie planowania kolejnego wyjazdu.

W najbliższym czasie planuję stworzyć cykl artykułów łączących wiedzę farmaceutyczną z pasją podróżowania. Pierwszy z cyklu wpis na temat przewożenia leków za granicę cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc to chyba właściwy kierunek.

Hans Christian Andersen powiedział kiedyś “Kto podróżuje, ten żyje dwa razy”. Trzymamy się tego i wciąż planujemy kolejne podróże, więc wpisów na blogu na pewno nie zabraknie.

 

Zapraszam wszystkich miłośników podróży do śledzenia naszych poczynań na blogu oraz w naszych mediach społecznościowych.

 

blog podróżniczy - podróże z dziećmi - współpraca

Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje współpracy:

• wyjazdy indywidualne
• wpisy sponsorowane
• fotoreportaże podróżnicze
• kampanie promocyjne regionów
• kampanie reklamowe z wykorzystaniem wizerunku
testy produktów i usług
• konkursy dla czytelników
• inne formy ciekawej współpracy

 

Jeśli masz pytania, uwagi albo jesteś zainteresowany współpracą zapraszam do kontaktu.

phototravelpl@gmail.com

 

 

 

Co-operation

My name is Marcin, I come from Nowa Ruda, Poland, however, I live in Wrocław for nearly 20 years now. Im an author of a travel blog PHOTO-TRAVEL.PL, where I share with readers my two passions – travels and photography.

Im a pharmacist. I graduated pharmacy at the Medical Academy in Wrocław. Once graduate I carried on studying for the next 3 years to become a specialist in chemist’s shop pharmacy. It is a difficult specialization, but one giving a lot of satisfaction in later professional career. Currently I find my professional fulfillment in a chemist’s shop in Wrocław.

I love taking photos. I do it for years and it is something I will most definitely never find boring. Photography, in a way, formed my World perspective. It allows me to take a break from everyday life. For me pressing the shutter button is this magical way to stop time. In my view travel and photography are inseparable, that’s why my blog is dominated by pictures. Travel photography tells stories, paints memories. It is an ideal way to capture those elusive moments.

My second passion is travel. It let us experience all that we have read in the magazines or have seen on television. It provides a fantastic opportunity to learn about cultures and at the same time brings lots of joy. The very thought of a next voyage motivates us to work and to plan our future escapades.

The irreplaceable companions in my travels are my wife Kasia and three children – 9 yo Hania and 4 yo twins Wiktoria & Franek.

blog podróżniczy - podróże z dziećmi - współpracaLots of people imagine that the birth of a child means the end of traveling. In our case it was the exact opposite. It all gained the momentum once Hania was born. We always wanted for Hania to have a brother or a sister, but life had something else for us in store – the twins! We started a new chapter, not easy at times, but one that brings plenty of beautiful emotions. Traveling with three kids isn’t easy. However it is doable and definitely worth your while. The only things it requires from you are strategic planning and both physical and mental strength of an Olympic athlete. It is a very different way of traveling but the joy of discovering the World together is just as wonderful.

 

Travels became our passion and our way of life. In reality it seems that we are either on our way or planning the next trip.

Marcin Florek - podróżnik, fotograf, autor bloga podróżniczegoIn the near future I’m planning to create a series of articles combining my pharmaceutical knowledge with my passion for travels. First of those entries, about traveling abroad with medication continues to prove to be very popular, so it seems that it is probable the right way forward.

Hans Christian Andersen once said „The one who travels lives twice”. We hold on to that and keep planning future voyages, so for sure there won’t be a shortage of entries on this blog.

I would like to invite all travel enthusiasts to follow our adventures on blog as well as on our other social media.

I’m open to all kinds of co-operation proposals:

• individual trips
• advertorials
• travel photoreports
• regions promotion campaigns
• image advertisement campaigns
• tests of products and services
• readers competitions
• other interesting forms of co-operation

 

Please get in touch with me if you have any questions, comments or you’re interested in collaboration.

phototravelpl@gmail.com

 

Współpracowałem między innymi z: / Previously I co-operated, inter alia, with:

 

 

Przykładowe materiały będące efektem współpracy:

 

 

 

Najbliższe wyjazdy:

  • Woj. opolskie – październik/listopad 2021