Kościół Pokoju w Świdnicy to zabytkowy barokowy kościół wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. To także największy drewniany kościół Europy! Należy do świdnickiej parafii Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Jego wnętrze skrywa ołtarz z 1752 r. i barokową ambonę zdobioną scenami biblijnymi oraz alegoriami Wiary, Nadziei i Miłości. Stropy zdobione są malowidłami ukazującymi sceny z objawienia św. Jana.
źródło: National Geographic Traveler, lipiec 2015

Kościół w Świdnicy wraz z kościołem w Jaworze powstał na podstawie projektu wrocławskiego architekta Albrechta von Saebischa. Na mocy postanowień pokoju westfalskiego, Szwedzi skłonili króla czeskiego i zarazem cesarza do przyznania śląskim luteranom prawa wybudowania w zależnych bezpośrednio od monarchy księstwach trzech kościołów (w Świdnicy, Jaworze i nieistniejący już dziś w Głogowie), które zostały nazwane „Kościołami Pokoju”.

Kościół Pokoju w Świdnicy powstał w niecały rok, w dodatku bez użycia gwoździ!
Kościół Pokoju w Świdnicy top atrakcja Dolnego Śląska
Kościół w Świdnicy wraz z kościołem w Jaworze powstał na podstawie projektu wrocławskiego architekta Albrechta von Saebischa.
Kościół Pokoju w Świdnicy to zabytkowy barokowy kościół wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Wnętrze Kościoła Pokoju w Świdnicy największej atrakcji turystycznej  Dolnego Śląska
Wnętrze Kościoła Pokoju w Świdnicy największej atrakcji turystycznej  Dolnego Śląska

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *