Klasztor Księgi Henrykowskiej w Henrykowie 

Opactwo Cystersów w Henrykowie to przesiąknięte historią miejsce. Jego historia tworzona przez osiem wieków, stanowi niezwykle ważny element dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. W latach 1268-1273 Opat Piotr stworzył I część Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow czyli zbiór dokumentów znany dziś jako Księga Henrykowska.

 
Właśnie na kartach tej księgi zapisano pierwsze zdanie w języku polskim: „day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, co znaczy: daj, ja będę mełł, a ty odpocznij. Słowa te wypowiedział czeski chłop Bogusław ze wsi Brukalice do swojej żony Polki, „chłopki grubej i niezdarnej”, która nie radziła sobie z mieleniem ziarna.
 

Klasztor Księgi Henrykowskiej w Henrykowie to jedna z głównych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska
 
Klasztor w Henrykowie to historyczne miejsce
 
Wnętrza Klasztoru w Henrykowie
 
Wnętrza Klasztoru w Henrykowie
 
Historyczny Klasztor w Henrykowie niedaleko Ząbkowic Śląskich na Dolnym Śląsku
 
Reflektarz w Klasztorze w Henrykowie niedaleko Ząbkowic Śląskich na Dolnym Śląsku
 
Historyczny Klasztor w Henrykowie z którego pochodzi Ksiąga Henrykowska z pierwszym polskim zdaniem.
 
Panorama klasztoru w Henrykowie
 

 

0 Comments

No Comment.