Klasztor Księgi Henrykowskiej w Henrykowie

12 lipca 2015

  Opactwo Cystersów w Henrykowie to przesiąknięte historią miejsce. Jego historia tworzona przez osiem wieków, stanowi niezwykle ważny element dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. W latach 1268-1273 Opat Piotr stworzył I część Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow czyli zbiór dokumentów znany dziś jako Księga Henrykowska.   Właśnie na kartach tej księgi zapisano pierwsze zdanie w języku polskim: “day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, co znaczy: daj, ja…

Read More >>

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju w Świdnicy
6 lipca 2015

Kościół Pokoju w Świdnicy to zabytkowy barokowy kościół wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. To także największy drewniany kościół Europy! Należy do świdnickiej parafii Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Jego wnętrze skrywa ołtarz z 1752 r. i barokową ambonę zdobioną scenami biblijnymi oraz alegoriami Wiary, Nadziei i Miłości. Stropy zdobione są malowidłami ukazującymi sceny z objawienia św. Jana. źródło: National Geographic Traveler, lipiec 2015 Kościół w Świdnicy wraz z kościołem…

Read More >>