Klasztor Księgi Henrykowskiej w Henrykowie

Klasztor Księgi Henrykowskiej w Henrykowie 

Opactwo Cystersów w Henrykowie to przesiąknięte historią miejsce. Jego historia tworzona przez osiem wieków, stanowi niezwykle ważny element dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. W latach 1268-1273 Opat Piotr stworzył I część Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow czyli zbiór dokumentów znany dziś jako Księga Henrykowska.


Właśnie na kartach tej księgi zapisano pierwsze zdanie w języku polskim: "day ut ia pobrusa, a ti poziwai", co znaczy: daj, ja będę mełł, a ty odpocznij. Słowa te wypowiedział czeski chłop Bogusław ze wsi Brukalice do swojej żony Polki, "chłopki grubej i niezdarnej", która nie radziła sobie z mieleniem ziarna.

Klasztor Księgi Henrykowskiej w Henrykowie to jedna z głównych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska

Klasztor w Henrykowie to historyczne miejsce

Wnętrza Klasztoru w Henrykowie

Wnętrza Klasztoru w Henrykowie


Historyczny Klasztor w Henrykowie niedaleko Ząbkowic Śląskich na Dolnym Śląsku

Reflektarz w Klasztorze w Henrykowie niedaleko Ząbkowic Śląskich na Dolnym Śląsku

Historyczny Klasztor w Henrykowie z którego pochodzi Ksiąga Henrykowska z pierwszym polskim zdaniem.

Panorama klasztoru w Henrykowie

 

Komentarze